Regulament

REGULAMENTUL
Festivalului-Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare Româneşti
„Trofeul Tinereţii“ – Amara
ediţia 52, 3-4 august 2019

I. ORGANIZATORI
Festivalul-Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii UşoareRromâneşti “Trofeul Tinereţii” – Amara este organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul Local Amara, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomiţa.

II. SCOPUL CONCURSULUI
Festivalul-concurs este deschis participării tinerilor între 16-26 ani având drept scop afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor autentice în vederea lansării în elita muzicii uşoare româneşti şi, nu în ultimul rând, întâlnirea tinerilor interpreţi cu o serie de personalităţi ale muzicii uşoare din România.

III. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE
In perioada 3-4 august 2019 va avea loc cea de-a 52-a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare Româneşti “Trofeul Tinereţii” – Amara.
Evenimentul va avea loc la Grădina de vară Amara.

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Înscrierea în concurs
Înscrierile pentru concurs vor fi făcute atat de Centrele Judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Şcolile Populare de Arte, cat si individual , pe baza fişei de înscriere, si a copiei dupa cartea de identitate , ce va fi trimisă pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, b-dul M. Basarab, nr.22, Slobozia, cod 920031, jud. Ialomiţa, tel./fax.0243-231151, sau pe adresa de mail consiliullocalamara@yahoo.com ori direct în ziua preselecţiei.

Preselectia
În vederea asigurării unei participări care să asigure un grad ridicat de exigenţă şi competitivitate este organizată o preselecţie în data de 29 iunie 2019, între orele 10:00 – 17:00 , in Bucureşti, la Studioul 3 al Societăţii Române de Radiodifuziune, intrarea din strada Temişana.

Fiecare participant (concurent) va interpreta două piese, din creaţia românească , de preferat diferite ca structură ritmică. Pentru preselecţie, participanţii vor aduce CD-uri (stick) cu piesele pe care doresc să le interpreteze.

Taxa de înscriere este în sumă de 50 lei, nerambursabilă, iar cazarea, masa şi c/v transportului, pe timpul preselecţiei sunt suportate de către concurenţi.

Telefoane de contact 0720.847.294 sau 0243.266.102 . Pentru a putea participa la concurs , prezenta concurentilor la preselectie este obligatorie.

În cazul în care la această preselecţie concurenţii nu se vor ridica la nivelul exigenţelor juriului, pentru ocuparea locurilor vacante, în vederea unei participări care să asigure un grad ridicat de competitivitate, va fi organizată o nouă preselecţie.

Tinerii care au avut anterior trei participări premiate sau au obţinut la una dintre ediţii “Trofeul Tinereţii” – Amara nu mai au dreptul de a participa la concurs.

Repertoriul

Fiecare concurent va interpreta, obligatoriu, două melodii de muzică uşoară românească, specifice genului, de factură diferită.

Calităţile vocal-interpretative, prezenţa scenică, valoarea şi dificultatea repertoriului, originalitatea interpretării constituie criterii pe care organizatorii le consideră de bază în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Repertoriul pentru concurs al celor admişi în finală se va stabili de aşa manieră încât se va evita interpretarea aceleiaşi piese de mai multe ori . De aceea, fiecare concurent va prezenta trei titluri şi, în cazul în care o piesă va fi menţionată de mai mulţi concurenţi, se va proceda la tragerea la sorţi, urmând ca ea să fie interpretată de cel care a câştigat, iar ceilalţi să prezinte cea de a treia melodie aleasă. Dacă mai există o situaţie similară se va recurge la acelaşi procedeu.

Desfăşurarea concursului

În urma preselecţiei vor rămâne în concurs 12 concurenţi.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a prezenta în concurs doi concurenţi din judeţul Ialomiţa care vor participa la preselecţiile festivalului.

Concursul se va desfăşura in data de 3 august 2019, iar în data de 4 august 2019 va avea loc “Gala Laureaţilor”. Concurenţii vor cânta live atât în concurs, cât şi la “Gala Laureaţilor”, acompaniaţi de orchestra.

Concurenţii au obligaţia să semneze contracte de cesionare a dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor. Concurenţii sunt obligaţi, prin semnarea unui acord de participare, să respecte cu stricteţe regulile impuse de organizator pe toată perioada desfăşurării festivalului.

Concurentii care vor evolua in concurs au obligatia de a se prezenta si la Gala Laureaţilor.

Orice abatere de la oricare dintre aceste obligatii, duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.

Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicaţi concurenţii în afara timpului de spectacol. Fiecare interpret poate aduce pe scenă orice susţinere artistică pe care o consideră necesară, pe cheltuială proprie, cu acordul anticipat al organizatorului.

Cheltuielile de cazare şi masă pentru participanţii admişi în concurs, sunt suportate de organizatori pe perioada desfăşurării festivalului , respectiv în perioada 2-4 august 2019.

Juriul
Are în componenţa sa personalităţi de marcă ale muzicii uşoare româneşti, membri ai Uniunii Compozitorilor, redactori radio TV, personalităţi culturale locale.
In juriul preselecţiei se va afla şi preşedintele juriului de concurs.
In cadrul concursului membrii juriului vor acorda note de la 1 la 10 cu sferturi de puncte, iar in caz de balotaj va decide nota preşedintelui juriului.

Premii

Participanţilor li se vor acorda diplome de participare şi premii.
„Trofeul Tinereţii“ Amara 2019 – 10.000 lei
Premiul I – 5.000 lei
Premiul al II-lea – 4.000 lei
Premiul al III-lea – 3.000 lei
Premiul de popularitate – 2.000 lei
Două menţiuni. 1.500 lei x 2

Dată fiind amploarea festivalului, nivelul concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, modificările pe care şi le pot permite organizatorii în materie de premii nu vor afecta nici numărul, nici valoarea celor şapte distincţii menţionate în regulament. Aceste premii vor fi acordate cu acordul juriului, tanand cont de ierarhia valorica din concurs.

Câştigătorul „Trofeul Tinereţii“ Amara este obligat – prin semnarea fişei de înscriere (contractul) – ca la următoarea ediţie a Festivalului Concurs „Trofeul Tinereţii“ Amara să susţină un microrecital de 3 piese. În acest caz, cheltuielile de cazare și masă vor fi suportate de către organizatori.

Fisa de inscriere


Page in 0,268 seconds.