REGULAMENT

Festivalului-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti
„Trofeul tinereţii“ – Amara
ediţia 55
19-20 august 2023

I. ORGANIZATORI
Festivalul-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti “Trofeul Tinereţii” – Amara este organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul Local Amara, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomiţa.

II. SCOPUL CONCURSULUI
Festivalul-concurs este deschis participării tinerilor cu varsta între 16 si 25 ani, având drept scop afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor autentice în vederea lansării în elita muzicii româneşti şi, nu în ultimul rând, întâlnirea tinerilor interpreţi cu o serie de personalităţi ale industriei muzicale din România.

Concursul este accesibil tuturor tinerilor, indiferent de domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile Regulamentului.

III. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

Cea de-a 55-a ediţie a Festivalului-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti “Trofeul Tinereţii” va avea loc in perioada 19-20 august 2023.

Evenimentul se va petrece în aer liber, in incinta Grădinii de vară Amara.

IV. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Concursul se va desfasura in cadrul a trei etape, respectiv Etapa Preselectiei, Etapa Semifinalei si Etapa Finalei, astfel:

  • Etapa Preselectiei reprezinta procesul in care orice persoana interesata sa participe la Concurs, se va inscrie exclusiv in mediul online accesand linkul: https://www.festivalulamara.ro/editia2023/inscriere. Candidatii vor completa datele personale (se va atasa si copie CI) si vor incarca un material audio-video cu prestatia unei melodii live a concurentului.

Inscrierea se va face incepand cu data de 01 IUNIE 2023 pana la data de 01 IULIE 2023.

Inscrierea pe site nu garanteaza in mod automat participarea la Semifinala. Toate detaliile personale si/sau informatiile completate de Candidat in Formularul de Inscriere trebuie sa fie adevarate, corecte si care nu induc in eroare Organizatorul;

  • Etapa Semifinalei reprezinta procesul in care reprezentantii Organizatorului/juriul vor selecta din randul Candidatilor, persoanele care sunt eligibile pentru a participa la etapa urmatoare a Concursului si le vor trimite acestora o invitatie pentru participare in semifinala. Decizia in ceea ce priveste Candidatii selectati in acest proces apartine exclusiv Organizatorului, fiind finala si irevocabila;
  • Taxa de înscriere este în sumă de 100 lei, nerambursabilă, iar cazarea, masa şi c/v transportului, pe timpul selecţiei sunt suportate de către concurenţi.

Semifinala va avea loc in data de 6 IULIE 2023, in Municipiul Slobozia, la Sala “Europa” a Consiliului Judetean Ialomita, din Piata Revolutiei nr. 1. Fiecare concurent va interpreta două piese, una din repertoriul muzicii usoare romanesti, iar cealalta din repertoriul actual, de preferat diferite ca structură ritmică. Pentru semifinala, participanţii vor aduce CD-uri /stick-uri cu piesele pe care doresc să le interpreteze. Din totalul celor calificati in Etapa Semifinalei, vor fi selectati 12 concurenti care vor participa in finala din 19-20 august de la Amara.

  • Etapa Finalei reprezinta momentul in care cei 12 concurenti vor intra in cursa pentru castigarea marelui Trofeu al Festivalului Amara din 19-20 august.

Pentru a putea participa in Finala, prezenta fizica a concurentilor in Semifinala este obligatorie.

Pe întreaga desfășurare a preselecției cât și a festivalului, atât profesorilor, părinților, însoțitorilor, cât și Candidatilor le este interzis să contacteze membrii juriului.

Organizatorul va pune la dispoziția concurenților toată logistica necesară desfășurării în bune condiții a concursului.

Repertoriul

Fiecare concurent va interpreta, obligatoriu, două melodii, una de muzică uşoară românească, iar cealalta din repertoriul actual, de factură diferită.

Calităţile vocal-interpretative, prezenţa scenică, valoarea şi dificultatea repertoriului, originalitatea interpretării constituie criterii pe care organizatorii le consideră de bază în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Repertoriul pentru concurs al celor admişi în Finală se va stabili de aşa manieră încât se va evita interpretarea aceleiaşi piese de mai multe ori.

Desfăşurarea concursului

În urma Semifinalei vor rămâne în concurs 12 concurenţi la care se adaugă 2 concurenți rezervă, în cazul unor situații neprevăzute care pot conduce la neprezentarea unuia/unora dintre concurenții semifinalisti.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.

Concursul se va desfăşura in data de 19 august 2023, iar în data de 20 august 2023 va avea loc “Gala Laureaţilor”. Concurenţii vor cânta live atât în concurs, cât şi la “Gala Laureaţilor”, acompaniaţi de orchestra/band.

Concurenţii au obligaţia să semneze contracte de cesionare a dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor. Concurenţii sunt obligaţi, prin semnarea unui acord de participare, să respecte cu stricteţe regulile impuse de organizator pe toată perioada desfăşurării festivalului.

Concurentii care vor evolua in concurs au obligatia de a se prezenta si la Gala Laureaţilor.

Orice abatere de la oricare dintre aceste obligatii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicaţi concurenţii în afara timpului de spectacol. Fiecare interpret poate aduce pe scenă orice susţinere artistică pe care o consideră necesară, pe cheltuială proprie, cu acordul anticipat al organizatorului.

Cheltuielile de cazare şi masă pentru participanţii admişi în Finala sunt suportate de organizatori pe perioada desfăşurării festivalului, respectiv în perioada 17-21 august 2023.

Juriul

Juriul pentru preselectie/semifinala

Poate avea în componenţa sa personalităţi de marcă ale industriei muzicale româneşti, redactori radio TV, profesori de specialitate, personalităţi culturale locale, etc., fiind alcatuit din minimum trei persoane.

Juriul pentru Finala

Poate avea în componenţa sa personalităţi de marcă ale industriei muzicale româneşti, redactori radio TV, profesori de specialitate, personalităţi culturale locale, etc., cu o componență de minimum cinci persoane. Președintele juriului va fi numit din rândul membrilor prin vot deschis.

In cadrul Finalei membrii juriului vor acorda note de la 1 la 10, fiind acceptate și sutimile, iar in caz de balotaj va decide nota preşedintelui juriului.

Membrul/președintele juriului care regăsește în lista concurenților elevi de a căror formare artistică sau impresariat se ocupă, se abține de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalți membri ai juriului.

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare. Toate deciziile juriului sunt definitive și irevocabile.

Rezultatele jurizării finale se fac publice doar în momentul decernării premiilor.

Criterii de jurizare:

Conform fisei de evaluare prezentata mai jos:

V. Premii
Participanţilor li se vor acorda premii și diplome de participare.

Premiile oferite sunt:

„Trofeul TinereţiiAmara 2023 10.000 lei/ Contract de Management Artist pe o perioada de 1 an de zile

Premiul I 5.000 lei

Premiul al II-lea 4.000 lei

Premiul al III-lea 3.000 lei

Mențiune 1.500 lei

Premiul de popularitate 1.500 lei.

Concurenții care nu se regăsesc printre premianți vor primi Diplome de participare.

Câştigătorul premiului „Trofeul TinereţiiAmara este obligat – prin semnarea fişei de înscriere (contractul) – ca la următoarea ediţie a Festivalului Concurs „Trofeul Tinereţii“ Amara să susţină un concert extraordinar de minim 3 piese. Cu această ocazie, cheltuielile de cazare și masă vor fi suportate de către organizatori.

Totodată, unora dintre concurenți li se pot acorda premii speciale de către membrii formației /juriului/societăți de impresariat, constând în piese compuse/ produse/ înregistrate.

VI. Protectia datelor cu caracter personal

Prin participarea la Concurs, Candidații confirma cunoașterea prevederilor prezentului document conținând Termeni și Condiții și își exprima acordul liber și neechivoc în privința acestora dar și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator.

Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Candidaților la Concurs, în scopul organizării și desfășurării Concursului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.

VII. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente române din Municipiul Amara. Legea aplicabilă este legea română.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

VIII. Date de contact organizatori

Telefoane de contact: 0720.847.294 şi 0736.465.575
Email: contact@festivalulamara.ro