Regulament

REGULAMENTUL
Festivalului-Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare Româneşti

„Trofeul Tinereţii“ – Amara
ediţia 54, 13-14 august 2022

I. ORGANIZATORI

Festivalul-Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare Româneşti “Trofeul Tinereţii” – Amara este organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa , Consiliul Local Amara , Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomiţa.

II. SCOPUL CONCURSULUI

Festivalul-concurs este deschis participării tinerilor între 16 – 25 ani având drept scop afirmarea şi lansarea tinerelor voci , stimularea valorilor autentice în vederea lansării în elita muzicii uşoare româneşti şi , nu în ultimul rând , întâlnirea tinerilor interpreţi cu o serie de personalităţi ale muzicii uşoare din România.

III. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

In perioada 13-14 august 2022 va avea loc cea de-a 54-a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare Româneşti “Trofeul Tinereţii” – Amara.

Evenimentul va avea loc la Grădina de vară Amara.

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Înscrierea în concurs

Înscrierile pentru concurs vor fi făcute atat de Centrele Judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Şcolile Populare de Arte, cat si individual , pe baza fişei de înscriere, si a copiei dupa cartea de identitate , ce va fi trimisă pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, b-dul Matei Basarab, nr. 22, Slobozia, cod 920031, jud. Ialomiţa, tel./fax.0243-231151, sau pe adresa de mail consiliullocalamara@yahoo.com ori direct în ziua preselecţiei.

Preselecţia

În vederea asigurării unei participări care să asigure un grad ridicat de exigenţă şi competitivitate este organizată o preselecţie în data de 17 iunie 2022, între orele 11:00 – 18:00 , în Slobozia, la Consiliul Județean Ialomița, Sala “Europa”.

Fiecare participant (concurent) va interpreta două piese, din creaţia românească , de preferat diferite ca structură ritmică. Pentru preselecţie, participanţii vor aduce CD-uri /stick-uri cu piesele pe care doresc să le interpreteze.

Taxa de înscriere este în sumă de 100 lei, nerambursabilă, iar cazarea, masa şi c/v transportului, pe timpul preselecţiei sunt suportate de către concurenţi.

Telefoane de contact 0243.266.102 sau 0736.465.575. Pentru a putea participa la concurs, prezenţa concurenţilor la preselecţie este obligatorie.

În cazul în care la această preselecţie concurenţii nu se vor ridica la nivelul exigenţelor juriului, pentru ocuparea locurilor vacante, în vederea unei participări care să asigure un grad ridicat de competitivitate, va fi organizată o nouă preselecţie.

Tinerii care au avut anterior trei participări premiate sau au obţinut la una dintre ediţii “Trofeul Tinereţii” – Amara nu mai au dreptul de a participa la concurs.

Pe întreaga desfășurare a preselecției cât și a festivalului, atât profesorilor, părinților, însoțitorilor, cât și participanților le este interzis să contacteze membrii juriului.

Repertoriul

Fiecare concurent va interpreta, obligatoriu, două melodii de muzică uşoară românească, specifice genului, de factură diferită.

Calităţile vocal-interpretative, prezenţa scenică, valoarea şi dificultatea repertoriului, originalitatea interpretării constituie criterii pe care organizatorii le consideră de bază în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Repertoriul pentru concurs al celor admişi în finală se va stabili de aşa manieră încât se va evita interpretarea aceleiaşi piese de mai multe ori . De aceea, fiecare concurent va prezenta trei titluri şi, în cazul în care o piesă va fi menţionată de mai mulţi concurenţi, se va proceda la tragerea la sorţi, urmând ca ea să fie interpretată de cel care a câştigat, iar ceilalţi să prezinte cea de a treia melodie aleasă. Dacă mai există o situaţie similară se va recurge la acelaşi procedeu.

Desfăşurarea concursului

În urma preselecţiei vor rămâne în concurs 12 concurenţi la care se adaugă 2 concurenți rezervă, în cazul unor situații neprevăzute care poate conduce la neprezentarea unuia/ unora dintre concurenții preselectați.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.

Concursul se va desfăşura in data de 13 august 2022, iar în data de 14 august 2022 va avea loc “Gala Laureaţilor”. Concurenţii vor cânta live atât în concurs, cât şi la “Gala Laureaţilor”, acompaniaţi de orchestra/ band.

Concurenţii au obligaţia să semneze contracte de cesionare a dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor. Concurenţii sunt obligaţi, prin semnarea unui acord de participare, să respecte cu stricteţe regulile impuse de organizator pe toată perioada desfăşurării festivalului.

Concurentii care vor evolua in concurs au obligaţia de a se prezenta şi la Gala Laureaţilor.

Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicaţi concurenţii în afara timpului de spectacol. Fiecare interpret poate aduce pe scenă orice susţinere artistică pe care o consideră necesară, pe cheltuială proprie, cu acordul anticipat al organizatorului.

Cheltuielile de cazare şi masă pentru participanţii admişi în concurs, sunt suportate de organizatori pe perioada desfăşurării festivalului , respectiv în perioada 13-14 august 2022.

Juriul

Juriul pentru preselecție

Poate avea în componenţa sa personalităţi de marcă ale muzicii uşoare româneşti, membri ai Uniunii Compozitorilor, redactori radio TV, profesori de specialitate, personalităţi culturale locale, etc., fiind alcatuit din minimum trei persoane.

Juriul pentru concurs

Poate avea în componenţa sa personalităţi de marcă ale muzicii uşoare româneşti, membri ai Uniunii Compozitorilor, redactori radio TV, profesori de specialitate, personalităţi culturale locale, etc., cu o componență de minimum patru persoane, iar al cincilea membru va fi reprezentat de votul publicului, prin rețeaua facebook. Președintele juriului va fi numit din rândul membrilor prin vot deschis.

În juriul preselecţiei și în juriul concursului nu se vor afla aceeași membrii.

In cadrul concursului membrii juriului vor acorda note de la 1 la 10 , fiind acceptate și sutimile, iar in caz de balotaj va decide nota preşedintelui juriului.

Membrul/președintele juriului care regăsește în lista concurenților elevi de a căror formare artistică sau impresariat se ocupă, se abține de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalți membrii ai juriului.

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare. Toate deciziile juriului sunt definitive și irevocabile.

Rezultatele jurizării finale se fac publice doar în momentul decernării premiilor.

Premii

Participanţilor li se vor acorda diplome de participare şi premii.

Trofeul Tinereţii“ Amara 2022 – 10.000 lei

Premiul I – 5.000 lei

Premiul al II-lea – 4.000 lei

Premiul al III-lea – 3.000 lei

Mențiune – 1.500 lei

Premiu de popularitate acordat în urma votului publicului – 1.500 lei.

Concurenții care nu se regăsesc printre premianți vor primi Diplome de participare.

Dată fiind amploarea festivalului, nivelul concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, modificările pe care şi le pot permite organizatorii în materie de premii nu vor afecta nici numărul, nici valoarea celor şase distincţii menţionate în regulament. Aceste premii vor fi acordate cu acordul juriului, tanand cont de ierarhia valorica din concurs.

Câştigătorul „Trofeul Tinereţii“ Amara este obligat – prin semnarea fişei de înscriere (contractul) – ca la următoarea ediţie a Festivalului Concurs „Trofeul Tinereţii“ Amara să susţină un microrecital de 3 piese. În acest caz, cheltuielile de cazare și masă vor fi suportate de către organizatori.

Fișa de înscriere


Page in 1,590 seconds.