Concursul naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti
„Trofeul Tinereţii“ – Amara, ediţia 56
03-04 august 2024

I. ORGANIZATORI
Festivalul-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti “Trofeul Tinereţii” – Amara este organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, Primăria și Consiliul Local Amara, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomiţa.

II. SCOPUL CONCURSULUI
Festivalul-concurs este deschis participării tinerilor cu varsta între 16 si 25 ani, având drept scop afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor autentice în vederea lansării în elita muzicii româneşti şi, nu în ultimul rând, întâlnirea tinerilor interpreţi cu o serie de personalităţi ale industriei muzicale din România.

Concursul este accesibil tuturor tinerilor, indiferent de domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condiţiile Regulamentului.

III. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

Cea de-a 56-a ediţie a Festivalului-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti “Trofeul Tinereţii” va avea loc in perioada 03-04 august 2024.

Evenimentul se va petrece în aer liber, in incinta Grădinii de vară Amara, iar intrarea este gratuită.

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul se va desfasura in cadrul a trei etape, respectiv Etapa Preselectiei, Etapa Semifinalei si Etapa Finalei,  astfel:

 • Etapa Preselectiei reprezinta procesul in care orice persoana interesata sa participe la Concurs, se va inscrie exclusiv in mediul online accesand Formularul de Înscriere: (publicat pe site-ul festivalului). Candidatii vor completa datele personale (se va atasa si copie CI) si vor incarca un material audio-video cu prestatia unei melodii live a concurentului.

Inscrierea se va face incepand cu data de 27 MAI 2024 pana la data de 23 IUNIE 2024.

Inscrierea pe site nu garanteaza in mod automat participarea la Semifinala. Toate detaliile personale si/sau informatiile completate de Candidat in Formularul de Inscriere trebuie sa fie adevarate, corecte si care nu induc in eroare Organizatorul;

 • Etapa Semifinalei reprezinta procesul in care reprezentantii Organizatorului/juriul vor selecta din randul Candidatilor, persoanele care sunt eligibile pentru a participa la etapa urmatoare a Concursului si le vor trimite acestora o invitatie pentru participare in semifinala. Decizia in ceea ce priveste Candidatii selectati in acest proces apartine exclusiv Organizatorului, fiind finala si irevocabila;
 • Taxa de înscriere este în sumă de 100 lei, nerambursabilă, iar cazarea, masa şi c/v transportului, pe timpul selecţiei sunt suportate de către concurenţ

Semifinala va avea loc in data de 06 IULIE 2024, in București, la Sala Radio, din Strada General H. M. Berthelot 60-64. Fiecare concurent va interpreta două piese, una din repertoriul muzicii usoare romanesti, iar cealalta din repertoriul actual, de preferat diferite ca structură ritmică. Pentru semifinala, participanţii vor aduce CD-uri /stick-uri cu piesele pe care doresc să le interpreteze. Din totalul celor calificati in Etapa Semifinalei, vor fi selectati 12 concurenti care vor participa in finala din 03-04 august de la Amara.

 • Etapa Finalei reprezinta momentul in care cei 12 concurenti vor intra in cursa pentru castigarea marelui Trofeu al Festivalului Amara din 03-04 august.

Pentru a putea participa in Finala, prezenta fizica a concurentilor in Semifinala este obligatorie.

Pe întreaga desfășurare a preselecției cât și a festivalului, atât profesorilor, părinților, însoțitorilor, cât și Candidatilor le este interzis să contacteze membrii juriului.

Organizatorul va pune la dispoziția concurenților toată logistica necesară desfășurării în bune condiții a concursului.

Repertoriul

Fiecare concurent va interpreta, obligatoriu, două melodii, una de muzică uşoară românească, iar cealalta din repertoriul actual, de factură diferită.

Calităţile vocal-interpretative, prezenţa scenică, valoarea şi dificultatea repertoriului, originalitatea interpretării constituie criterii pe care organizatorii le consideră de bază în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Repertoriul pentru concurs al celor admişi în Finală se va stabili de aşa manieră încât se va evita interpretarea aceleiaşi piese de mai multe ori.

Desfăşurarea concursului

În urma Semifinalei vor rămâne în concurs 12 concurenţi la care se adaugă 2 concurenți rezervă, în cazul unor situații neprevăzute care pot conduce la neprezentarea unuia/unora dintre concurenții semifinalisti.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii. Neprezentarea concurentului în intervalul programat atrage după sine descalificarea. Vulgaritatea pe scenă și interpretările unor piese inadecvate vârstei concurenților vor fi depunctate și riscă să fie eliminați din concurs

Concursul se va desfăşura in data de 03 august 2024, iar în data de 04 august 2024 va avea loc “Gala Laureaţilor”. Concurenţii vor cânta live atât în concurs, cât şi la “Gala Laureaţilor”, acompaniaţi de orchestra/band.

Concurenţii au obligaţia să semneze contracte de cesionare a dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor. Concurenţii sunt obligaţi, prin semnarea unui acord de participare, să respecte cu stricteţe regulile impuse de organizator pe toată perioada desfăşurării festivalului.

Concurentii care vor evolua in concurs au obligatia de a se prezenta si la Gala Laureaţilor.

Orice abatere de la oricare dintre aceste obligatii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicaţi concurenţii în afara timpului de spectacol. Fiecare interpret poate aduce pe scenă orice susţinere artistică pe care o consideră necesară, pe cheltuială proprie, cu acordul anticipat al organizatorului.

Cheltuielile de cazare şi masă pentru participanţii admişi în Finala sunt suportate de organizatori pe perioada desfăşurării festivalului, respectiv în perioada 02-04 august 2024.

Juriul

         Juriul pentru preselectie/semifinala

Poate avea în componenţa sa personalităţi de marcă ale industriei muzicale româneşti, redactori radio TV, profesori de specialitate, personalităţi culturale locale, etc., fiind alcatuit din minimum trei persoane.

Juriul pentru Finala

Poate avea în componenţa sa personalităţi de marcă ale industriei muzicale româneşti, redactori radio TV, profesori de specialitate, personalităţi culturale locale, etc., cu o componență de minimum cinci persoane. Președintele juriului va fi numit din rândul membrilor prin vot deschis.

In cadrul Finalei membrii juriului vor acorda note de la 1 la 10, fiind acceptate și sutimile, iar in caz de balotaj va decide nota preşedintelui juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a Președintelui juriului.

Membrul/președintele juriului care regăsește în lista concurenților elevi de a căror formare artistică sau impresariat se ocupă, se abține de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalți membri ai juriului.

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare. Toate deciziile juriului sunt definitive și irevocabile.

Rezultatele jurizării finale se fac publice doar  în momentul decernării premiilor.

Contestaţiile se rezolvă de către Organizator prin discuţii purtate cu membrii Juriului, pe baza respectării criteriilor de jurizare din prezentul regulament.

 Criterii de jurizare:

Conform fisei de evaluare prezentata mai jos:

V. Premii
Participanţilor li se vor acorda premii și diplome de participare.

Premiile oferite sunt:

„Trofeul TinereţiiAmara 2023     10.000 lei și un Contract de Management Artist pe o perioada de 1 an de zile, ce include:

 • training Management Artistic
 • creatie branding guidelines artist,
 • sedința foto artist,
 • creatie webdesing artist,
 • productie 2(două) piese muzicale,
 • productie 2(două) videoclipuri la piesele muzicale,
 • campanie de promovare artist,
 • management si booking artist 2024 – 2025.

Premiul I                                   5.000 lei

Premiul al II-lea                       4.000 lei

Premiul al III-lea                     3.000 lei

Mențiune                                   1.500 lei

Premiul de popularitate           1.500 lei.

Concurenții care nu se regăsesc printre premianți vor primi Diplome de participare.

Câştigătorul premiului „Trofeul TinereţiiAmara este obligat –  prin semnarea fişei de înscriere (contractul) – ca la următoarea ediţie a  Festivalului Concurs „Trofeul Tinereţii“ Amara să susţină un concert extraordinar de minim 3 piese. Cu această ocazie, cheltuielile de cazare și masă vor fi suportate de către organizatori.

Totodată, unora dintre concurenți li se pot acorda premii speciale de către membrii formației /juriului/societăți de impresariat, constând în piese compuse/ produse/ înregistrate.

VI. Protectia datelor cu caracter personal
Prin participarea la Concurs, Candidații confirma cunoașterea prevederilor prezentului document conținând Termeni și Condiții și își exprima acordul liber și neechivoc în privința acestora dar și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator.

Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Candidaților la Concurs, în scopul organizării și desfășurării Concursului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.

VII. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente române din Orașul Amara. Legea aplicabilă este legea română.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

VIII. Date de contact organizatori

         Telefoane de contact: 0720.847.294 şi 0736.465.575